OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS

Üldandmed

Äriregistri kood: 10597826
Tegevusloa number: 127

Kontaktandmed

Aadress: Mõisatalli 16 Raadi alev, Tartu vald, Tartumaa
E-posti aadress: kajaloog@gmail.com
Telefon: +372 730 4933

Tegevus

Majandusharu erioskused: kindlustus
Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü