OÜ Audiitorbüroo RKT

Üldandmed

Äriregistri kood: 10609794
Tegevusloa number: 72

Kontaktandmed

Aadress: Kitsas 8, Tartu
E-posti aadress: roland@rktaudit.ee
Telefon: +372 744 2353
Veebileht: www.rktaudit.ee

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü