Steinberg Audit OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10628538
Tegevusloa number: 140

Kontaktandmed

Aadress: Kaunase pst 52-3, Tartu
E-posti aadress: epp600@gmail.com
Telefon: +372 511 0425

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü