OSAÜHING TULEKIVI S.P.

Üldandmed

Äriregistri kood: 10677212
Tegevusloa number: 155

Kontaktandmed

Aadress: Tulekivi tn 11, Tallinn
E-posti aadress: signe.pius@gmail.com
Telefon: +372 5662 1005

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü