Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti

"Deloitte" on bränd, mille nime all osutavad kümned tuhanded pühendunud professionaalid sõltumatutes liikmesfirmades üle maailma klientidele auditor- ja konsultatsiooniteenuseid.

Üldandmed

Äriregistri kood: 10687819
Tegevusloa number: 27

Kontaktandmed

Aadress: Tornimäe 5, Tallinn
E-posti aadress: eesti@deloittece.com
Telefon: +372 640 6500
Veebileht: www.deloitte.ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine, tehingute nõustamine, IT-nõustamine, siseaudit, õigusnõustamine, raamatupidamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, energeetika, kaubandus, kindlustus, MTÜ-d ja sihtasutused, pangandus ja finants, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll, pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Jah
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/DeloitteEstonia
Menüü