KT Audit OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10769820
Tegevusloa number: 236

Kontaktandmed

Aadress: Raatuse tn 51-3, Tartu
E-posti aadress: kersti@ktaudit.ee
Telefon: +372 505 6951

Tegevus

Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü