OÜ KL Partners

Üldandmed

Äriregistri kood: 10789201
Tegevusloa number: 149

Kontaktandmed

Aadress: Tartu mnt. 83, Tallinn
E-posti aadress: ksenia@klpartners.ee
Telefon: +372 5014232
Veebileht: www.klpartners.ee

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü