ADELAID OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10807100
Tegevusloa number: 91

Kontaktandmed

Aadress: Tildri tn 21-24, Tallinn
E-posti aadress: adelaid@adelaid.ee
Telefon: +372 674 0846

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü