Ernst & Young Baltic AS

Üldandmed

Äriregistri kood: 10877299
Tegevusloa number: 58

Kontaktandmed

Aadress: Rävala pst 4, Tallinn
E-posti aadress: tallinn@ee.ey.com
Telefon: +372 611 4610
Veebileht: www.ey.com/ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, energeetika
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll
Leping avaliku huvi üksusega: Jah
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü