ECOVIS Stella Audiitorbüroo OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10932851
Tegevusloa number: 167

Kontaktandmed

Aadress: Väike-Ameerika tn 8, Tallinn
E-posti aadress: tallinn-audit@ecovis.ee
Telefon: +372 648 2244
Veebileht: www.ecovis.ee

Tegevus

Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü