Assertum Audit OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 10990446
Tegevusloa number: 62

Kontaktandmed

Aadress: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn
E-posti aadress: info@assertum.ee
Telefon: +372 603 3085
Veebileht: www.assertum.ee

Tegevus

Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Jah
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü