Kagu-audit OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11319377
Tegevusloa number: 124

Kontaktandmed

Aadress: J.Käisi 1A, Põlva
E-posti aadress: raili.karpats@gmail.com
Telefon: +372 5219022

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü