Maire Otsus

Üldandmed

Äriregistri kood: 11343269
Tegevusloa number: 253

Kontaktandmed

Aadress: K. A. Hermanni tn 4-2, Tallinn
E-posti aadress: Maire.Otsus@fantina.ee
Telefon: +372 653 2922

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü