RUUT & PARTNERID AUDIITORBÜROO OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11386149
Tegevusloa number: 283

Kontaktandmed

Aadress: Kasesalu 12, Saue linn, Harju maakond
E-posti aadress: info@ruutaudit.ee
Telefon: +372 56 642 854
Veebileht: http://www.ruutaudit.ee/

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, finants- ja ärinõustamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, kaubandus, kindlustus, MTÜ-d ja sihtasutused, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll, pakendiaudit, korteriühistu revisjon
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü