Villems & Partnerid OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11417826
Tegevusloa number: 80

Kontaktandmed

Aadress: Mustamäe tee 46, Tallinn
E-posti aadress: audit@villems.ee
Telefon: +372 601 0994

Tegevus

Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Jah
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü