Audit & Consult OÜ

Audit & Consult on audiitorettevõtja, kus tegutsevad pikaajalise kogemusega vandeaudiitorid ning maksu- ja ärinõustajad. Meie meeskonnas on ka riiklikult tunnustatud finantsekspert ning pankrotihaldur. Meie klientideks on Eesti ettevõtted erinevatest tegevusvaldkondadest ning ka avaliku sektori üksused. Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele professionaalseid teenuseid, mille keskmes on kliendi vajadused.

Üldandmed

Äriregistri kood: 11505111
Tegevusloa number: 280

Kontaktandmed

Aadress: Telliskivi tn 60, Tallinn
E-posti aadress: info@auditconsult.ee
Telefon: +3725214391; +3725212828
Veebileht: www.auditconsult.ee

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, maksunõustamine, finants- ja ärinõustamine, tehingute nõustamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, kaubandus, MTÜ-d ja sihtasutused, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, erikontroll, pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü