Baker Tilly Baltics OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11516296
Tegevusloa number: 84

Kontaktandmed

Aadress: Järve tn 2, Tallinn
E-posti aadress: btb@bakertilly.ee
Telefon: +372 58589819
Veebileht: http://bakertilly.ee/

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü