Audiitorbüroo PL OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11550689
Tegevusloa number: 92

Kontaktandmed

Aadress: Liiva tn 18-6, Tallinn
E-posti aadress: priit.luming@hotmail.com
Telefon: +372 504 8846

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü