Inga Kuusik

Üldandmed

Äriregistri kood: 11600476
Tegevusloa number: 245

Kontaktandmed

Aadress: Pärna 10-5, Tartu
E-posti aadress: inga.kuusik@gmail.com
Telefon: +372 5646 5990

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü