Lily Jallai

Üldandmed

Äriregistri kood: 11653550
Tegevusloa number: 247

Kontaktandmed

Aadress: Ploomi 12, Elva
E-posti aadress: lily.jallai@kroonpress.ee
Telefon: +372 503 9995

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü