ECTUS FINANCE OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11743247
Tegevusloa number: 144

Kontaktandmed

Aadress: Melba tee 4, Haabneeme alevik, Viimsi vald
E-posti aadress: info@ectus.ee
Telefon: +372 661 5248
Veebileht: www.ectus.ee

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Jah
Viimane läbipaistvusaruanne

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü