Lahendused Pluss KV OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11894377
Tegevusloa number: 190

Kontaktandmed

Aadress: Kiisa tn 11-15, Tallinn
E-posti aadress: lahendusedplusskv@gmail.com
Telefon: +372 5558 5775

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü