EL Finants OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 11896005
Tegevusloa number: 200

Kontaktandmed

Aadress: Küti tee 5, Haabneeme Haabneeme alevik, Viimsi vald
E-posti aadress: eelilaane@elfinants.ee
Telefon: +372 51 78 486

Tegevus

Teenused: audiitorteenused, finants- ja ärinõustamine, raamatupidamine
Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused, ehitus ja kinnisvara, kaubandus, teenusmajandus s.h IT, transport ja logistika, tööstus
Audiitori eritööd: mitterahalise sissemakse hindamine, tehingute seaduslikkuse kontroll, pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü