KR Finants OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 12077798
Tegevusloa number: 237

Kontaktandmed

Aadress: Nurga Vaimõisa küla, Märjamaa vald, Raplamaa
E-posti aadress: kristarosenberg@gmail.com
Telefon: +372 5342 0000

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü