Aasta Audit OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 12521224
Tegevusloa number: 259

Kontaktandmed

Aadress: Viinapruuli põik 9, Vahi alevik, Tartu vald, 60534 Tartu maakond
E-posti aadress: audit@aastaaudit.ee
Telefon: +372 518 5630

Tegevus

Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü