Audiitorbüroo Laid UÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 12564305
Tegevusloa number: 262

Kontaktandmed

Aadress: Lossi tn 4a, Kuressaare
E-posti aadress: niidupuu@niidupuu.ee
Telefon: +372 5303 7309

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü