Koidu Audiitorteenused OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 12791538
Tegevusloa number: 269

Kontaktandmed

Aadress: Koidu tee 32, Koidu küla, Saue vald
E-posti aadress: raili.vesberg@gmail.com
Telefon: +372 526 6365

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü