OÜ Loodi Finantsid

Üldandmed

Äriregistri kood: 14055281
Tegevusloa number: 276

Kontaktandmed

Aadress: Kiriku tee 16, Maaritsa küla, Valgjärve vald, Põlvamaa
E-posti aadress: loodiaktivad@gmail.com
Telefon: +372 518 6860

Tegevus

Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü