Lihtsalt Teenused OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 14117875
Tegevusloa number: 289

Kontaktandmed

Aadress: Vanemuise 21a I korrus, Tartu
E-posti aadress: maarikalihtsa@gmail.com
Telefon: +372 5178 076

Tegevus

Teenused: audiitorteenused
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü