Vello Mettis

Üldandmed

Äriregistri kood: 14136298
Tegevusloa number: 278

Kontaktandmed

Aadress: Vikerkaare tn 17a, Tartu
E-posti aadress: vellomettis7@gmail.com
Telefon: +372 510 0682

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü