LK Konsultatsioonid OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 14453981
Tegevusloa number: 290

Kontaktandmed

E-posti aadress: laile.kaasik@lkaasik.ee

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü