Audiitorbüroo Maalinn OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 16080550
Tegevusloa number: 296

Kontaktandmed

Aadress: Peterburi tee 46, Tallinn
E-posti aadress: tiina@maalinn.ee
Telefon: +372 5145992

Tegevus

Majandusharu erioskused: avalik sektor ja kohalikud omavalitsused
Audiitori eritööd: pakendiaudit
Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü