I.D.F. Audit & Advisory OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 16725283
Tegevusloa number: 301

Kontaktandmed

Aadress: Pöörise tn 16-2, Tallinn, 13520
E-posti aadress: ifenenko@gmail.com
Telefon: 5092493

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü