Strata Audit OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 16736950
Tegevusloa number: 302

Kontaktandmed

Aadress: Mustamäe tee 60, Tallinn, 12916
E-posti aadress: alar.heinaste@gmail.com
Telefon: +372 5185 804

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü