Sarna Audit OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 16982134
Tegevusloa number: 305

Kontaktandmed

Aadress: Pohla tn 10/3, Tartu
E-posti aadress: aili@sarnaaudit.ee
Telefon: +372 51 83 923

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Uudisvoog

Sotsiaalmeedia:
Menüü