Liis Õll

Üldandmed

Vandeaudiitori nr: 431
Haridus: Kõrgharidus (magistrikraad): TTÜ, infotöötlus

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

E-posti aadress: liis.oll@roedl.ee
Telefon: +372 5615 4305
Menüü