Nele Kaldjärv

Üldandmed

Vandeaudiitori nr: 529
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus): Tallinna Tehnikaülikool, Ärikorraldus
Kõrgharidus (magistrikraad): Tallinna Ülikool, Organisatsioonikäitumine

Kontaktandmed

E-posti aadress: nelekaldjarv@kpmg.com
Telefon: +120 1574 5510
Menüü