Mart Nõmper

Vandeaudiitor, avaliku sektori vandeaudiitor Riiklikult tunnustatud kohtuekspert Audiitorkogu juhatuse liige

Üldandmed

Vandeaudiitori nr: 499
Haridus: Kõrgharidus (magistrikraadiga võrdsustatud): Tartu Ülikool, majandusteadus
Kõrgharidus (magistrikraadiga võrdsustatud): Tartu Ülikool, õigusteadus
Kutsetasemed: Avaliku sektori vandeaudiitor
Liikmelisus organisatsioonides: Audiitorkogu juhatuse liige alates 01.07.2019
Riiklikult tunnustatud kohtuekspert
Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit MTÜ (ERPEL) juhatuse liige
Rootsi Kaubanduskoda Eestis MTÜ nõukogu liige

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

E-posti aadress: mart.nomper@ee.gt.com
Telefon: +372 518 3215
Sotsiaalmeedia:
Avaldatud artiklid:
Menüü