IFRS muudatused ja aktuaalsed valikteemad (2021)

 • Koolituse kuupäev: 11. november 2021
 • Korraldaja: Audiitorkogu
 • Tavahind: 120 EUR
Registreeru › Registreerumine kuni: 30.06.2024 23:59
 • Nähtav kuni: 12 kuud registreerimisest
 • Koolituse liik: Salvestatud veebikoolitus
 • Õppemaht: Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 5 akadeemilist tundi.

Eesmärk

Ka sel aastal saavad kokku Eesti tippeksperdid, et jagada parimaid teadmisi ja aktuaalseid seisukohti rahvusvaheliste raamatupidamise standardite IFRS-ide kohta. Sel aastal keskendume sellistele valdkondadele, mida Raamatupidamistoimkonna juhendid ei reguleeri või reguleerivad väga üldiselt – uurime, kas ja millistes olukordades peaksid aruannete koostajad sel juhul lähtuma IFRS põhimõtetest.

Lektorid

 • Riina Alt / vandeaudiitor, Ernst&Young Baltics AS
 • Oksana Popova / vandeaudiitor, AS PricewaterhouseCoopers
 • Siim Kannistu / vandeaudiitor, KPMG Baltics OÜ
 • Margus Olesk / raamatupidamisnõustaja, KPMG Baltics OÜ

Moderaator

 • Sven Siling / vandeaudiitor, BDO Eesti AS partner

Ajakava

 1. Kuidas lugeda IFRS ja EFS standardeid? Siim Kannistu / vandeaudiitor, KPMG Baltics OÜ
 2. Aktsiapõhised maksed. Oksana Popova / vandeaudiitor, AS PricewaterhouseCoopers
 3. Reorganiseerimised. Riina Alt / vandeaudiitor, Ernst&Young Baltics AS
 4. Tuletisinstrumendid ja riskimaandamisarvestus. Margus Olesk / raamatupidamisnõustaja, KPMG Baltics OÜ
 5. IFRS tulevikuarengud. Margus Olesk / raamatupidamisnõustaja, KPMG Baltics OÜ

 • Teemad: rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja nende tõlgendused
 • Valdkonnad: arvestus, sealhulgas raamatupidamine ja audiitortegevus

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü