Koroonaviiruse ja eriolukorra mõju raamatupidamise aastaaruande auditile

  • Koolituse kuupäev: 1. aprill 2020
  • Korraldaja: Audiitorkogu
Koolitusele registreerimine on lõppenud.
  • Nähtav kuni: 12 kuud registreerimisest
  • Koolituse liik: Salvestatud veebikoolitus
  • Õppemaht: Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 1 akadeemilist tundi.

Eesmärk

Koroonaviirusest põhjustatud ülemaailmne kriis on langenud samasse perioodi majandusaasta aruannete koostamisega. Kuidas iga hetk muutuvate oludega toime tulla ja millele peaksid audiitorid eelkõige tähelepanu pöörama, annab aimu Audiitorkogu poolt korraldatud veebiseminar Ree Teinbergi ja Veiko Hintsovi eestvedamisel.

Lektorid

  • Ree Teinberg / vandeaudiitor, Audit & Consult OÜ
  • Veiko Hintsov / vandeaudiitor, Audiitorkogu juhatuse liige

  • Teemad: rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja nende tõlgendused
  • Valdkonnad: arvestus, sealhulgas raamatupidamine ja audiitortegevus

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü