IFRS muudatused, aktuaalsemad tõlgendused ja COVID-19 mõjutused (2020)

 • Koolituse kuupäev: 11. detsember 2020
 • Korraldaja: Audiitorkogu
 • Tavahind: 59 EUR
Registreeru › Registreerumine kuni: 01.01.2026 23:59
 • Nähtav kuni: 12 kuud registreerimisest
 • Koolituse liik: Salvestatud veebikoolitus
 • Õppemaht: Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 4 akadeemilist tundi.

Eesmärk

Tegu on koolituste seeria "Auditeerimise eripärad 2020/2021 tulenevalt COVID-19-st,
langevast majandusest ja uuest arvestushinnangute
standardis" alateemaga. Koolitusel käsitletakse: *IAS 12, 
edasilükkunud tulumaks Eestis

Lektorid

 • Siim Kannistu / vandeaudiitor, KPMG Baltics OÜ
 • Riina Alt / vandeaudiitor, Ernst & Young Baltic AS
 • Oksana Popova / vandeaudiitor, AS PricewaterhouseCoopers

Moderaator

 • Sven Siling / vandeaudiitor, BDO Eesti AS partner

Ajakava

 • IAS 12, edasilükkunud tulumaks Eestis
 • IFRS 16 muudatus, rendilepingute muudatused
 • IFRS 16 muudatus, lihtsustav erand
 • IFRS 9 ja COVID-19
 • COVID-19 küsimused teiste IFRS standardite valguses
 • IFRS muudatused 2020

 • Teemad: rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja nende tõlgendused

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü