IT-ga seotud riskid finantsauditis​

  • Koolituse kuupäev: 11. august 2021
  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Tavahind: 50 EUR
Registreeru › Registreerumine kuni: 01.01.2026 23:59
  • Nähtav kuni: 12 kuud registreerimisest
  • Koolituse liik: Salvestatud veebikoolitus
  • Õppemaht: Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 2,5 akadeemilist tundi.

Teemad

Koolitusel räägitavad teemad:
I 3:14 - Ettevõtted ja IT 
II 10:53 - Audiitori kohustused
III 21:40 - Riskihindamine
IV 30:05 - Sisekontrollid üldiselt
V 37:23 - Üldised IT-kontrollid
VI 01.24:07 - Rakendusesisesed kontrollid
VII 01.35:34 - IT ja ülevaatuse töövõtud
VIII 01.37:25 - Võimalikud auditi lähenemised

Lektorid

  • Kristi Saar / Audiitorkogu metodoloogiaspetsialist​
  • Märten Padu / vandeaudiitor, AS PricewaterhouseCoopers, CISA

  • Teemad: riskijuhtimine, sisekontroll ja siseaudiitori kutsetegevus
  • Valdkonnad: infotehnoloogia

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü