Parima praktika päev (2020 pikk)

  • Koolituse kuupäev: 21. detsember 2020
  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Tavahind: 109 EUR
Koolitusele registreerimine on lõppenud.
  • Nähtav kuni: 12 kuud registreerimisest
  • Koolituse liik: Salvestatud veebikoolitus
  • Õppemaht: Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 8 akadeemilist tundi.

Eesmärk

Parima praktika päeva raames käsitlevad Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liikmed erinevaid aktuaalseid audiitorteenuseid puudutavaid teemasid. Teemade valiku aluseks on nii AJN-i sisend kvaliteedikontrollide põhjal kui ka hetkel aktuaalsed küsimused, mis metodoloogiakomisjoni lauale jõuavad. Osa teemadest on ajatud, osad aga aktuaalsed just nüüd ja praegu, mistõttu oleme esmajärjekorras salvestanud just praegu aktuaalsed teemad ja need teile kuulamiseks valmis pannud.

Teemad ja lektorid

i.    Riskide hindamine 2020. aasta auditites (Priit Heinaste / KPMG Baltics OÜ)
ii.    RahaPTS-t tulenevad nõuded audiitorettevõtjale (Janno Greenbaum / Grant Thornton Baltic OÜ)
iii.    Arvestuspõhimõtete muutuste kajastamine (Riina Alt / Ernst & Young Baltic AS)
iv.    Inventuurid, sh inventuuridel osalemine üle videosilla (Angelika Ruubel / Audiitorkogu; koolitust aitas ette valmistada Kristiina Veermäe / AS PricewaterhouseCoopers)
v.    Seotud osapooled (Toomas Villems / Villems & Partnerid OÜ)
vi.   Suhtlus eelmise audiitoriga (Kristi Saar / Audiitorkogu)
vii.    Eetikakoodeks (Sven Siling / BDO Eesti; Angelika Ruubel / Audiitorkogu; Kristi Saar / Audiitorkogu)

 

  • Teemad: vande- ja siseaudiitori kutsetegevuse standardid ja tõlgendused
  • Valdkonnad: arvestus, sealhulgas raamatupidamine ja audiitortegevus

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü