Infopäev probleemtoodete tootjate ja TVO-de audiitorkontrolli teemal

 • Koolituse kuupäev: 22. september 2022
 • Korraldaja: Audiitorkogu ja Keskkonnaamet
Koolitusele registreerimine on lõppenud.
 • Koolituse liik: Kohapealne koolitus
 • Toimumise koht: Kopli 76, Keskkonnamaameti III korruse saalis
 • Õppemaht: 2

2021. aastal jõustusid jäätmeseaduse muudatused, millega võeti üle asjassepuutuv EL regulatsioon. Ühe osana sellest jõustus ka jäätmeseaduse § 1196, mis sätestab järgmist:

§ 1196 Järelevalve eesmärgil teostatav audiitorkontroll
  (1) Keskkonnaamet võib nõuda tootja või tootjate ühenduse kulul audiitorkontrolli, mille eesmärk on anda hinnang:
  1) käesoleva seaduse § 251 lõikes 1 sätestatud kohustuste rahastamiseks piisavate rahaliste vahendite olemasolu kohta;
  2) käesoleva seaduse § 23 lõike 41 kohaselt tootjale jäätmekäitluse teenustasu arvutamise nõuete täitmise kohta;
  3) probleemtooteregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 kohaselt jäätmesaadetiste kohta kogutud andmete õigsuse kohta.

Sellega seoses kutsume vandeaudiitoreid ja audiitorettevõtjate esindajaid, kes on potentsiaalselt huvitatud vastavatest töövõttudest, võtma 22. septembril kell 10.00-14.00 osa Keskkonnaameti ja Audiitorkogu koostöös valminud teabepäevast.

Lektorid ja päevakava

 • 10.00 Infopäeva algus
 • Ülevaade 2021. aastal jõustunud jäätmeseaduse muudatuste eesmärgist, mis on probleemtooted ja mis on tootjate ja tootjavastutusorganisatsiooni kohustused. Piret Otsason, Keskonnaministeerium; Rene Rajasalu, Keskkonnaamet. Tutvu slaididega.
 • Kuidas probleemtoodete üle arvestust peetakse praktikas.
 • Probleemtooteregistri tutvustus. Rain Päären, Probleemtooteregister. Tutvu slaididega.
 • Keskkonnaameti spetsialistid nende poolt läbiviidud kontrollimetoodikast ja leidudest. Margit Pokrovski ja Rene Rajasalu, Keskkonnaamet. Tutvu slaididega.
 • Põhimõtteid, millest vandeaudiitorid saavad uue töövõtu teostamisel juhinduda. Eeli Lääne, Angelika Ruubel, Märt-Martin Arengu, Audiitorkogu. Tutvu slaididega.

Infopäeva orienteeruv lõpp on kell 14.00. 

 • Teemad: rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja nende tõlgendused, kulu-, juhtimis- ja maksuarvestus
 • Valdkonnad: arvestus, sealhulgas raamatupidamine ja audiitortegevus, õigus

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü