Audiitorite ümarlaud: Virtuaalvääringu teenuse pakkujate audit/ülevaatus ja omavahendite kontroll

  • Koolituse kuupäev: 10. oktoober 2023
  • Korraldaja: Audiitorkogu
Koolitusele registreerimine on lõppenud.
  • Osalejaid kohapeal (maksimaalselt): 9 (15)
  • Koolituse liik: Kohapealne koolitus
  • Toimumise koht: Audiitorkogu büroo Parda 12, V korrus
  • Õppemaht: 4

Ümarlaud on mõeldud virtuaalvääringu teenuse pakkujate (VASP'ide) audiitoritele. Nii neile, kes juba on VASPidele audiitorteenust osutanud või plaanivad sel hooajal seda teha. Ümarlauast osavõtjad saavad eelnevalt (väikese) kodutöö ning aktiivset osavõttu märkame ja tunnustame Audiitorkogu korraldatava täiendusõppena. Ümarlaua viimasest sessioonist võtab osa ka RABi esindaja, kes annab tagasisidet selle aasta alguses läbivaadatud omavahendite audiitorkontrolli aruannete põhjal. Ümarlauast osavõtt on tasuta.

Osalejatel palume registreeruda hiljemalt 3. oktoobriks.

Ajakava:

9.45-10.00      Osalejate saabumine

10.00-11.30     Ümarlaua arutelud

11.30-11.45      Kohvipaus

11.45-13.15     Ümarlaua arutelud

  • Teemad: finantsarvestus, Eesti hea raamatupidamistava ja selle tõlgendused, kulu-, juhtimis- ja maksuarvestus
  • Valdkonnad: arvestus, sealhulgas raamatupidamine ja audiitortegevus

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü