Audiitorkogu / 19. juuni 2019

Audiitorkogu lahkuva juhatuse liikmed annavad teatepulga üle uutele vandeaudiitoritele

Juuni algul toimus Audiitorkogu üldkoosolek, mille käigus valiti ka uus Audiitorkogu juhatus perioodiks 2019-2022. Senisest juhatuse koosseisust jätkavad Indrek Alliksaar, Veiko Hintsov ja Sven Siling, uuteks juhatuse liikmeteks osutusid valituks Eeli Lääne, Mart Nõmper ja Kersti Ruut. Järgnevalt tutvustame lühidalt uute Audiitorkogu juhatuse liikmete mõtteid ja lubadusi ning avaldame lahkuvate juhatuse liikmete Mati Nõmmiste, Lauri Pasti ning Sergei Tšistjakovi tagasivaated tehtule ning soovid ja soovitused uuele juhatusele.

Audiitorkogu juhatuse uued liikmed, (vasakult) vandeaudiitorid Eeli Lääne, Mart Nõmper ja Kersti Ruut.
 
Oma valimisplatvormi tutvustamisel rõhutas Eeli Lääne audiitorite abistamist monitoorimise-teenuse edasisel arendamisel ning uute audiitorite järelkasvu olulisust ja nende teadmiste kvaliteedi tähtsust. Mart Nõmper tõi välja, et ta peab Audiitorkogu väljakutseks audiitorite töö avalikkuses paremat kuvamist ja audiitortegevuse turu laiendamist uute töövõttude väljatöötamise näol. Samuti võimaluste laiendamist kutseühendusele järelevalves osalemiseks ning ühisürituste olulisust. Kersti Ruut aga rääkis vandeaudiitorite koolituste praktilisuse tähtsusest ning kutsekohase käitumise pideva propageerimise vajadusest, samuti Audiitorkogu suhtlemise vajadusest avalikkuse, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolliga.

12. juunil toimunud Audiitorkogu lahkuva juhatuse viimasel koosolekul sai peetud meeles Mati Nõmmiste, Lauri Pasti ning Sergei Tšistjakovi panust Audiitorkogu tegemistesse. Tänutäheks kinkis Audiitorkogu neile kunstnik-karikaturisti Kuulo Vahteri personaalsed šaržid.


 
Mati tõstab 2016-19 perioodist Audiitorkogu juhatuses esile, et peamiseks muudatuseks audiitorite tegevuses oli järelevalvesüsteemi ümberkorraldus. „See pakkus meile väljakutseid üritamaks muuta toimimist ning kohanemaks muutustega. Oli palju tuliseid arutelusid nii meie tegevust haldava ministeeriumiga, järelevalveorganisatsiooniga kui teiste asjast huvitatud osalistega. Oli asju kus õnnestusime ning samuti asju kus ei õnnestunud saavutada soovitut. Olen kindel, et uus juhatus jätkab käidud teed ning saavutab planeeritu.“

Lauri toob aga välja järgneva: „Liitudes Audiitorkogu juhatusega 2016. aasta sügisel oli mul mõningane ettekujutus Audiitorkogu asjaajamisest juba olemas, kuna olin enne seda Audiitorkogu revisjonikomisjoni liige. Siiski jõudsin juhatuses oldud kahe ja poole aasta jooksul näha ja ka omalt poolt pakkuda mõndagi uut – Audiitorkogu liikmete nimel rääkida kaasa seadusloome protsessis, õppides senisest paremini ühildama enda nägemust, audiitorfirma huve ning valdkonna vajadusi ning võimalusi. Samas, nähes ja kuulates Audiitorkogu üldkoosolekul juhatusse valitud vandeaudiitorite mõtteid ja lubadusi, olen kindel, et ka järgmise kolme aasta jooksul saab audiitortegevus Eestis hästi eest veetud ning Audiitorkogu liikmete huvid kaitstud.“

Sergei toob esile tarkvaraga E-dok seonduva: „Minu tegemised hõlmasid põhiliselt E-dok’i propageerimist nii kodu- kui välismaal ning kutse arengut. Samuti pidasin vajalikuks muuta järelevalvesüsteem läbipaistvamaks ning võitlesin selle nimel, et kvaliteedikontrolli teostamine muutuks senisest märkimisväärselt ausamaks, erapooletumaks ja neutraalsemaks. Kvaliteedikontrollimudeli kujundamisse soovitan uuel juhatusel palju energiat panustada.“ Samuti lubab Sergei ka edaspidi E-dok’i tegemistesse panustada.

Jaga artiklit:
Menüü