Märt-Martin Arengu / 20. september 2017

Audiitorteenuste 2016/17 turg üllatas

Audiitorid esitasid oma 2016/2017 tegevusperioodi kokkuvõtted augustis ning on paras aeg heita pilk sellele, kuidas audiitorteenuste turul olukord on - mis on aastaga muutunud, mis samaks jäänud.

Kõigepealt meeldetuletus sellest, millised välised tegurid audiitorite tegevust sel perioodil mõjutasid. Kahtlemata omas kõige suuremat mõju kohustusliku auditi ja ülevaatuse piirmäärade tõstmine, mistõttu jäi ligi 9% võrra vähemaks neid ettevõtteid, kelle raamatupidamisaruandeid kontrolliti. Minnes täpsemaks, auditeid jäi vähemaks ligi 12%, samas kui ülevaatuste arv jäi sisuliselt samaks, vähenedes vaid 1% võrra. Kokku läbisid audiitorkontrolli   8909 ettevõtet ja asutust.

Samas kiirenesid 2016. aasta lõpus majanduskasv ning inflatsioon, mis lõid keskkonna audiitorkontrolli hinnatõusuks. Kuigi see hakkas enim mõju omama hilistele lepingusõlmijatele, tõi see kaasa ligi 7%-lise auditi tasude tõusu ning 4%-lise ülevaatuse hinnatõusu.

Kui vaadata kogu audiitorfirmade turgu, siis jäi kogumaht muutumatuks võrreldes aasta varasemaga - 39,1 miljonit eurot. Kuna audiitorfirmad osutavad ka muid teenuseid peale auditi ja ülevaatuse, siis on rõõm tõdeda, et audiitorteenuste tulu kahanemine (26,2 miljonilt eurolt 25,9 miljonile eurole) kompenseeriti keskendudes muudele töödele, ennekõike nõustamisele ja raamatupidamisteenuse osutamisele. Sealjuures oli tegelikult üllatuslik audiitorteenuste tulu nõnda väike kahanemine, kuna esialgsed prognoosid olid piirmäärade tõstmise tõttu märksa süngemad.

Mis puudutab juba alanud, 2017/2018 auditihooaega, siis on oodata järgmiste mõjude avaldumist. Esiteks audiitortegevuse seadusega ettenähtud järelevalvetasu edasikandumist audiitorkontrolli hindadele, mis koos kiirenenud inflatsiooni ja kõrgemate sisendhindadega peaks tooma kaasa auditi ja ülevaatuse klientidele mõningase hinnatõusu. Teiseks peaks rakenduma kõige väiksematele aktsiaseltsidele võimalus auditi asemel tellida ülevaatus või võimalus üldse audiitorkontrollist loobuda, kuid selle võimaluse mõju ning rakendumise täpseid asjaolusid ja tagajärgi on raske hinnata tulenevalt kiirustatud ja puudulikust seadusloome protsessist (vt meie juunikuist uudist SIIT).

Kokkuvõttes on rõõm tõdeda, et audiitorteenuste turg käib ühte jalga Eesti majandusega - rutiinsetelt tegevustelt orienteerutakse tasapisi üha enam kliendi spetsiifilistele nõustamisvajadustele, samas kui hinnad peegeldavad, küll ligi aastase nihkega, majanduskasvu ja inflatsiooninumbreid.

Jaga artiklit:
Menüü