Audiitorkogu / 25. mai 2022

Esita oma arvestusalane uurimistöö konkursile

Arvestusalaste uurimistööde konkursile on oodatud kõik valdkonna doktori-, magistri-, bakalaureuse- ning lõpu- või muud kirjalikud tööd, mis käsitlevad ja lahendavad aktuaalseid teoreetilisi või praktilisi majandusarvestuse probleeme ning sisaldavad oluliste probleemide analüüsi, lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist. Konkursi tähtaeg on 30. juuni 2022 ning võitjad kuulutatakse välja sügisel.

Uurimistööde konkursi eesmärk on kutsuda üles kirjutama lõputöö Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ning Eesti Siseaudiitorite Ühingu soovituslikel uurimisteemadel, kuid peale soovituslike teemade on konkursile oodatud ka uurimistööd, mis käitlevad uudseid lähenemisi või praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel, ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele.

Igal aastal esitatakse konkursile mõnikümmend põnevat ja tugevat lõputööd, mis kandideerivad erinevates kategooriates. Tänavu on esmakordselt auhinnafondi suuruseks 3000 eurot, mis jagatakse kuue erineva kategooria vahel. Lisaks panustab PwC Estonia juba teist aastat eriauhinnaga, mille väärtus on 439 eurot.

„Viimastel aastatel on arvestusalaste uurimistööde konkursile saadetud palju kõrge kvaliteediga töid. Ootame ka tänavu kõiki tugevaid arvestusalaseid lõputöid konkursile kandideerima ning juhime tähelepanu, et juba selle aasta konkursi kutse on hea sisend ka järgmise aasta lõpetajatele, kes alles otsivad põnevat ja vajalikku lõputöö teemat,“ selgitab rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik Mirjam Suurekivi.

Üle 3000 €* auhinnafond jaotatakse järgmiste kategooriate vahel:

  • Parim doktoritöö (autor ja juhendaja) 400 € / 200 €
  • Parim magistritöö (autor ja juhendaja) 350 € / 175 €
  • Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja) 300 € / 150 €
  • Parim audiitortegevusalane uurimistöö (autor) 275 €
  • Parim finantsarvestust käsitlev uurimistöö (autor) 275 €
  • Parim siseauditit käsitlev uurimistöö (autor) 275 €
  • Uudne või huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor) 275 €
  • Eriauhinna parimale arvestusalasele uurimistööle on välja pannud PwC Estonia.

* Auhinnafondist arvestatakse maha tulumaks ning väljatoodud summad on lõplik auhinnaraha.

Uurimistööde konkursile esitatavate tööde tingimuste ja hindamiskriteeriumidega saab tutvuda www.audiitorkogu.ee/konkurss, töid saab esitada SIIN, varasemate töödega saab tutvuda SIIN. Arvestusalaste uurimistööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks, olles ka heaks näiteks kõrgkoolide, kutseühenduste ja avaliku sektori asutuste tulemuslikust koostööst.

Jaga artiklit:
Menüü