Audiitorkogu / 16. juuni 2022

Täna alustab tööd Audiitorkogu uus juhatus

Möödunud nädalal, 9. juunil valisid Eesti audiitorid oma uued juhatuse liikmed perioodiks 2022–2025. Möödunud juhatuse koosseisust taasvaliti Indrek Alliksaar (KPMG), Mart Nõmper (GT), Kersti Ruut (Ruut & Partnerid) ja Sven Siling (BDO). Uute liikmetena valiti Mariel Akkermann (Deloitte) ning Erki Usin (EY). 

Audiitorkogu möödunud juhatus alustas tööd 2019. aasta suvel, kuid plaanipärast tööd oli võimalus teha vaid alla aasta, pärast seda järgnes koroonapandeemia, mis mõjutas mäletatavasti 2020. aastal tugevalt ka audiitorite tööd. Seetõttu jääb möödunud perioodi ilmestama paljuski reageerimine väliskeskkonnas toimuvale, algul audiitorite nõustamine pandeemiast, nüüd sõjast ja sanktsioonidest, samuti krüptovaldkonnast tulenevates auditi- ja arvestusküsimustes. Kui koroonapandeemias ka midagi positiivset näha, siis Audiitorkogu töö muutus selle tõttu positiivses mõttes veelgi virtuaalsemaks – nüüd saab enamikel koolitustel osaleda otseülekannet või salvestust vaadates, samuti saab Audiitorkogu juhtimises mugavamalt osaleda ka väljaspool Tallinna.

„Mul on väga hea meel, et äsja töö lõpetanud juhatuse koosseisuga suutsime kiiresti reageerida muutustele väliskeskkonnas – vaid loetud päevad pärast eriolukorra väljakuulutamist 2020. aasta kevadel tulime välja esimese veebikoolitusega pandeemia mõjude kajastamise ja auditeerimise kohta. Samas suutsime ellu viia ka oma plaani tuua audititeemad lähemale noortele – juba sel sügisel saavad Tartu Ülikooli tudengid võtta vabaainena audiitorfirmade koostöös kokku pandud Riskide juhtimise ainet, kus firmad ise panevad välja valdkonna parimad lektorid. Olen tehtu eest väga tänulik senisele juhatuse koosseisule, kuhu lisaks eelnimetatutele kuulusid ka Veiko Hintsov ja Eeli Lääne, kes seekord otsustasid mitte kandideerida. Samas näen, et ka uued juhatuse liikmed on kandideerides lubanud tulla välja uute põnevate algatustega, nagu näiteks virtuaalse auditi assistendi teenuse ning kestlikkusaruandluse teemal ekspertiisi loomine, mistõttu saavad ka eelseisvad kolm aastat olema väga tegusad,“ selgitab Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu.

Audiitorkogu on omavalitsuslikul põhimõttel tegutsev kutseühendus arvestusala audiitortegevuse korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning oma liikmete kutsealaste õiguste kaitsemiseks. Tegu on avalik-õigusliku juriidilise isikuga, mille liikmeteks on kõik vandeaudiitori kutsega vandeaudiitorid ja kõik tegevusloaga audiitorettevõtjad Eestis.

Jaga artiklit:
Menüü