Uued 2023. aastal kehtima hakanud kvaliteedijuhtimise standardid

Rahvusvaheline kindlustandvate töövõttude standard (Eesti) 3000 Kindlustandvad töövõtud, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või ülevaatused kehtib kindlustandva töövõtu aruannetele, mille töövõtutingimused lepitakse kokku 1. detsembril 2023 või pärast seda (pdf)

Rahvusvaheline seonduvate teenuste standard 4400 Kokkuleppeliste protseduuride töövõtud kehtib kokkuleppeliste protseduuride töövõttude puhul, mille töövõtutingimused lepitakse kokku 1. detsembril 2023 või pärast seda (pdf)

Rahvusvaheline seonduvate teenuste standard (Eesti) 4410 Koostamise töövõtud kehtib koostamise töövõttudele, mille töövõtutingimused lepitakse kokku 1. detsembril 2023 või pärast seda (pdf)

Kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeks (Eesti) (sh sõltumatuse standardid) (pdf)

Kindlustandvate töövõttude rahvusvaheline raamistik (Eesti) kehtib kindlustandvate töövõttude 
kohta, mille töövõtutingimused lepitakse kokku 1. detsembril 2023 või pärast seda (pdf)

Rahvusvaheline ülevaatamise teenuse standard (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus Kehtib 15. detsembril 2022 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete ülevaatamise kohta (pdf)
 

2022. aastal kehtima hakanud kvaliteedijuhtimise standardid

Rahvusvaheline auditeerimise standard (EESTI) 220 Finantsaruannete auditi kvaliteedijuhtimine kehtib 15. detsembril 2022 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta (pdf

Rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise standard (Eesti) ISQM 1 (täiendatud) kvaliteedijuhtimine ettevõtete puhul, mis viivad läbi finantsaruannete auditeid või ülevaatusi või muid kindlustandvaid või seonduvate teenuste töövõtte. Kehtib alates 15. detsember 2022 (pdf)

Rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise standard (Eesti) ISQM 2 Töövõtu kvaliteedi ülevaatused Kehtib 15. detsembril 2022 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite ja ülevaatuste kohta ning kehtib 15. detsembril 2022 või pärast seda algavate muude kindlustandvate ja seonduvate teenuste töövõttude kohta (pdf)

Kvaliteedijuhtimise projektidest tulenevad rahvusvaheliste auditeerimise standardite (ISAde) ja seotud materjali vastavad muudatused

 

Menüü